Tuesday, March 01, 2005

....yeah, sana


Press to stop
Originally uploaded by Helephant.
Let me stop whatever this is taht is making my head feel like it's about to explode.
Mahirap pahintuin ang gulo ng utak mo, lalo na ang pag-iisip ng mga bagay na nakakadulot lang ng sakit ng ulo!

No comments:

Blog Widget by LinkWithin